• 1881 Mustafa’nın Selanik’te dünyaya gelmesi.
 • 1893 Mustafa Selanik’teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi “Kemal” verilir.
 • 1895 Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başlar.
 • 1899 Mustafa Kemal İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına başlar.
 • 1902 Mustafa Kemal Harbiye’den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine devam eder.
 • 11 Ocak 1905 Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam’da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam’a gönderilir.
 • Ekim 1906 Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam’da “Vatan ve Hürriyet” adıyla gizli bir dernek kurarlar.
 • Eylül 1907 Mustafa Kemal Üçüncü Orduya tayin edilir ve Selanik’e gönderilir.
 • 13 Eylül 1911 Mustafa Kemal İstanbul’daki Genel Kurmaya tayin edilir.
 • 9 Ocak 1912 Mustafa Kemal Libya’daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.
 • 25 Kasım 1912 Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine atanır.
 • 27 Ekim 1913 Mustafa Kemal Sofya’ya Askeri Ataşe olarak atanır.
 • 25 Nisan 1915 İttifak Devletleri Arıburnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal Tümeni ile ilerlemelerini durdurur.
 • 9 Ağustos 1915 Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.
 • 1 Nisan 1916 Mustafa Kemal Tuğgeneralliğe terfi eder.
 • 6-7 Ağustos 1916 Mustafa Kemal Bitlis ve Muş’u düşmandan geri alır.
 • 31 Ekim 1918 Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.
 • 30 Nisan 1919 Mustafa Kemal Erzurum’da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle Müfettiş olarak atanır.
 • 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal İstanbul’;u terkeder.
 • 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Samsun’a ayak basar.
 • 8 Temmuz 1919 Mustafa Kemal gerek Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden gerekse ordudan istifa eder.
 • 23 Temmuz 1919 Mustafa Kemal Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir.
 • 4 Eylül 1919 Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.
 • 27 Aralık 1919 Mustafa Kemal İcra Heyeti ile Ankara’ya gelir.
 • 23 Nisan 1920 Mustafa Kemal Ankara’;da Türkiye Büyük Millet Meclisini açar.
 • 11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkum edilir.
 • 5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atanır.
 • 23 Ağustos 1921 Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.
 • 19 Eylül 1921 Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanını verir.
 • 26 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe’den yönetmeye başlar.
 • 30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.
 • 10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal İzmir’e girer.
 • 1 Kasım 1922 Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal'in Hilafetin kaldırılması Yönündeki önerisini kabul eder.
 • 14 Ocak 1923 Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım İzmir’de vefat eder.
 • 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.
 • 24 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu’nda ilk kez şapka giyer.
 • 9 Ağustos 1928 Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu’nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.
 • 12 Nisan 1931 Gazi Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumunu kurar.
 • 12 Temmuz 1932 Gazi Mustafa Kemal Türk Dil Kurumunu kurar.
 • 16 Haziran 1934 Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal’e “Atatürk”; soyadını verme kararı alır.

10 Kasım 1938 Atatürk vefat eder.