Lise dönemi gençlerin hem akademik hem de kişisel gelişimleri için önemli bir dönemdir.

Ankarafen Anadolu Lisesi olarak, öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak için en iyi eğitim imkanlarını sunuyoruz. 

Deneyimli ve donanımlı öğretmen kadromuzla, öğrencilerimizin potansiyellerini keşfetmelerine, güçlü yönlerini geliştirmelerine ve zorlukları aşmalarına yardımcı oluyoruz. 

Ayrıca, rehberlik hizmetlerimizle, öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemelerine ve üniversiteye hazırlık sürecinde destek sağlayarak geleceklerini planlamalarına yardımcı oluyoruz

Neden Ankarafen Koleji Anadolu Lisesi?

– Liseyi bitirdiğinde YKS Sınavına Hazır ve en az 1 Yabancı Dil Konuşabilen,
– Ezberleyen değil, bilgiye ulaşabilen,
– İletişim becerisi gelişmiş,
– İnsanlığın ortak değerlerini benimseyen,
– Ekip çalışmasına uyumlu ve üretken,

Kendisine ve başkalarına değer veren bir birey olarak yetişmesini istiyorsanız sizi okulumuza bekliyoruz.

Yabancı Dil

Özellikle yabancı dil eğitimi konusunda da özel bir programa sahibiz. Öğrencilerimize dünya dillerini öğrenme imkanı sunarak, onların küresel dünyada rekabetçi bir şekilde yer alabilmelerini hedefliyoruz. Dil eğitimi programımızla, öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirebilmeleri ve uluslararası iletişimde başarılı olabilmeleri için gereken destek ve kaynakları sunmaktayız.

Okulumuzda dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde görsel, işitsel her tür teknolojik olanaklardan yararlanılmaktadır.

İngilizce Bölümü, dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerimizin en iyi şekilde lisan öğrenmelerini amaçlar.
Lisan eğitiminin yanında, öğrencilerimizin özsaygı ve özgüvenlerini geliştirmeleri konusu üzerinde de önemle durulur.