erin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kanun uyarınca kişisel veri sahibi olarak bu hakları her zaman bizden talep edebilirsiniz.

Bu talebinizi;

Yazılı ve ıslak imzalı olarak; Anıttepe Mahallesi, Kubilay Sokak, No:36 Anıttepe / Çankaya /  ANKARAadresine ya da info@ankarafenkoleji.com.tre-posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Sizinle iletişim kurabilmemiz ve bilgilerinizin ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmasını önlemek amacıyla başvurunuzun doğru, gerçek ve güncel kimlik ve adres bilgisini içermesi ve başvuruya kimliğinizi doğrulayan belgelerin eklenmesi önem taşımaktadır. Başkası adına hareket ediyorsanız, bu konuya ilişkin yetki belgenizi eklemeyi de unutmamalısınız.    

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’nda yer alan tüm bu düzenlemeler doğrultusunda, sınai mülkiyet konusundaki işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, faaliyet konumuza ilişkin güncel bilgilendirmelerin düzenli olarak yapılabilmesi, kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve etkili bir iletişim sağlamak amacıyla işlenip kullanılan kişisel verilerinizin Şirketimiz güvencesi altında büyük bir gizlilik içinde saklanıp, korunduğunu, rızanız ve kanunun izin verdiği haller dışında kimse ile paylaşılmadığını, amacı dışında kullanılmadığını, kişisel verilerinizle ilgili olan her türlü konuda her zaman bizimle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak isteriz