Öğrencilerin kendilerine özgü niteliklerini kaybetmeden;

 • Araştıran – sorgulayan,
 • İletişim becerileri gelişmiş,
 • Birey haklarının bilincinde olan,
 • Öz değerlendirme yapabilen,
 • Bilgiye ulaşma yollarını bilen,
 • Kendine güvenen,
 • Ulusal kültürünü özümseyen,
 • Öğrenmeye ve yeniliklere açık,
 • Öz güvenli, başarılı, duyarlı,
 • Atatürk İlkelerine bağlı, laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen,
 • Etik değerlere sahip, barış dolu bir dünya için yaşam boyu öğrenmekten vazgeçmeyen,
 • Sorumluluk sahibi,

bireyler olmalarını sağlamaktır.