İlkokula başlamak, her çocuğun yaşamında son derece önemli bir konuma sahiptir.

İlk kez evinden, alışkın olduğu arkadaş ortamından ayrılarak yeni bir çevreye girecek ve günün büyük bir bölümünü öğretmeni ve arkadaşları ile birlikte geçirecektir. Artık evde yaptığı gibi istediği zaman oyun oynayamayacak, her hareket ve faaliyetin bir zamanı ve yeri olacaktır.

Okul, çocuk için isteyerek gidilen, sevilen bir kurum olmalıdır. Bu büyük ölçüde, öğretmenin çocuğa karşı davranışı ile ilgilidir.

Öğretmen çocuğun yaşamındaki en önemli bireylerden biridir. Çocuğun yaşamında kendisine bağlandığı ve model olarak aldığı öğretmenin de bu görevin gerektirdiği nitelikleri taşıması son derece önemlidir. Öğretmenin sadece bilgili olması tek başına yeterli değildir. Bilginin yanında iyi bir iletişim kurmayı başarabilmesi son derece önemlidir.

Bu neden çocuğunuza uygun bir okul ararken öncelikle “Çocuğum için ne istiyorum?” sorusunun cevabını vermelisiniz.

Neden Ankarafen Koleji Mamak İlkokulu/Ortaokulu?

– İlkokulu bitirdiğinde en az 1 Yabancı Dil Konuşabilen,
– Birinci sınıftan itibaren en az 5 branş öğretmeni ile çalışan,
– Ezberleyen değil, bilgiye ulaşabilen,
– İletişim becerisi gelişmiş,
– İnsanlığın ortak değerlerini benimseyen,
– Ekip çalışmasına uyumlu ve üretken,

Kendisine ve başkalarına değer veren bir birey olarak yetişmesini istiyorsanız sizi okulumuza bekliyoruz.

Yabancı Dil

Özel Ankarafen Koleji Mamak , yabancı dil eğitiminin anadil eğitimi kadar önem arz ettiği bir kurumdur. Okulumuzda, İNGİLİZCEve ALMANCAdil eğitimi verilmektedir. Farklı kültürlerle doğru iletişimi kurabilmek, birden fazla lisan bilmeyi gerektirmektedir. Bunun bilincinde olan okulumuz, İngilizce’yi ve Almanca’yı interaktif metotlarla-konuşarak ve yaşayarak- öğretmektedir.

Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde görsel, işitsel her tür teknolojik olanaklardan yararlanılmaktadır.

İngilizce Bölümü, dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerimizin en iyi şekilde lisan öğrenmelerini amaçlar.
Lisan eğitiminin yanında, öğrencilerimizin özsaygı ve özgüvenlerini geliştirmeleri konusu üzerinde de önemle durulur.

Aktiviteler

RESİM

Öğrencilerimizin akademik başarısının yanında sanata bakış açıları ve bu kapsamda asgari yeterliliğe sahip olmaları kurumumuz açısından önem arz etmektedir.

KARİKATÜR

Bir şeyin, bir kimsenin, bir olayın alaylı, insanı güldürecek ve güldürürken de düşündürecek, abartılı bir biçimde çizilmiş resmine karikatür denir. Bu neşeli dersi çocuklarımızın keşfedilmemiş yeteneklerini ortaya çıkarmak için yaptığımız bir çalışmadır.

HEYKEL

Taş, tunç, bakır, kil, alçı, ağaç, fildişi vb. gibi maddelerden kalıba dökülerek, yontularak ya da yoğrulup pişirilerek yapılan insan, hayvan vb. biçimlerini yansıtan sanat yapıtı. Okulumuzdaki bu uygulama, çocuklarımızın motor becerilerini geliştirmek adına yapılan bir çalışmadır.


SATRANÇ

Siyah beyaz renkli ve altmış dört kareli bir tahta üzerinde, yine siyah ve beyaz renkli, değerleri ve adları değişik olan on altışar taşla iki kişi arasında oynanan bir düşünce oyunu. Çocuklarımızın gerek stresten kurtarmayı gerekse stratejik düşünme ve analiz yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

DRAMA

Tiyatro yazını, oyun yazma sanatını uygulamalı olarak öğrencilerimize ders olarak vermekteyiz.

Öğrenci Takip Sistemi

ONLINE ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ’NE GİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ..

http://ankarafen.okulsis.net/

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

Öğrenci Takip Sistemi, Ankarafen Eğitim Kurumları için başarıya giden yolun en önemli yapı taşıdır. Bu sistem;

-Ödev Takibi
-Sınav Takibi
-Devam-Devamsızlık Takibi
-Geç Kalma Takibi başlıkları altında Rehberlik servisimiz, sınıf öğretmenlerimiz ve eğitim yöneticilerimiz tarafından izlenen bir sistemdir.

Ödev Takibi:Sınav başarısını doğrudan etkileyen en önemli faktör düzenli ödev yapma alışkanlığının kazandırılmasıdır. Ödev yapmayı günlük yaşamın bir parçası haline getiren öğrenci, başarısını günden güne arttırmaktadır. Bu nedenle de öğretmenlerimiz düzenli olarak her dersten ve işledikleri her konudan ödev vermektedir. Bu ödevlerin yapılıp yapılmadığının kontrolü sonucunda düzenli olarak ödev yapmayan öğrencilerimizin velileri bilgilendirilerek, öğrenciler rehberlik çalışmasına yönlendirilir ve bu konuda bilinçlenmesi sağlanır.

Sınav Takibi:Öğrencilerimizin sınav ile ilgili tecrübelerinin artırılması başarıyı doğrudan etkilemektedir. Ankarafen Eğitim Kurumları olarak üniversiteye giriş sınavına yönelik yıllık ortalama 45 deneme sınavı uygulanmaktadır. Sınavlara katılım, öğrencimizin konu eksiklerini belirlemesi açısından çok önemlidir. Sınav sonucuna göre öğrencimizin hangi konularda zorlandığı eğitim koçları tarafından tespit edilir ve bu konularla ilgili ödevlendirme, etüt ve soru çözümüne ağırlık verilerek eksikleri giderilip sınav sürecinde öğrencinin geri kalmasına izin verilmez.

Devam-Devamsızlık Takibi:Ankarafen Eğtim Kurumları olarak öğrencilerimizin derslere düzenli devam etmelerini çok önemsiyoruz. Devamsızlık yapan öğrencilerimiz bu davranışlarını alışkanlık haline getirirse rehberlik servisi ile görüştürülür. Devamsızlık yapmanın yaratacağı olumsuz sonuçlar hakkında bilgilendirmeler yapılır.

Geç Kalma Takibi:Ankarafen Eğitim Kurumları, eğitimde disiplinin olmazsa olmaz olduğuna inanmaktadır. Disiplinin en önemli noktalarından biri ise ”zamanlama”dır. Öğrencilerimizin devamsızlık yapmaması kadar derse zamanında katılması da uyum ve dikkat açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle derse geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrenciler rehberlik servisi ile görüştürülür ve bu davranışı alışkanlık haline getirdiği takdirde etüt almaları kısıtlanır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi; öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmesine, kendini tanımasına, bulunduğu ortamı ve çevreyi kavramasına, sosyalleşme ve kendini gerçekleştirme süreçlerinde onlara rehberlik eder ve psikolojik destek verir.

1-EĞİTSEL REHBERLİK

Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, mesleki değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetler verilir.

2-MESLEKİ REHBERLİK

Eğitim sürecinde her öğrenciye mesleki tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli mesleki ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.

3-BİREYSEL REHBERLİK

Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.

Etkinlikler