İlkokula başlamak, her çocuğun yaşamında son derece önemli bir konuma sahiptir.

İlk kez evinden, alışkın olduğu arkadaş ortamından ayrılarak yeni bir çevreye girecek ve günün büyük bir bölümünü öğretmeni ve arkadaşları ile birlikte geçirecektir. Artık evde yaptığı gibi istediği zaman oyun oynayamayacak, her hareket ve faaliyetin bir zamanı ve yeri olacaktır.

Okul, çocuk için isteyerek gidilen, sevilen bir kurum olmalıdır. Bu büyük ölçüde, öğretmenin çocuğa karşı davranışı ile ilgilidir.

Öğretmen çocuğun yaşamındaki en önemli bireylerden biridir. Çocuğun yaşamında kendisine bağlandığı ve model olarak aldığı öğretmenin de bu görevin gerektirdiği nitelikleri taşıması son derece önemlidir. Öğretmenin sadece bilgili olması tek başına yeterli değildir. Bilginin yanında iyi bir iletişim kurmayı başarabilmesi son derece önemlidir.

Bu neden çocuğunuza uygun bir okul ararken öncelikle “Çocuğum için ne istiyorum?” sorusunun cevabını vermelisiniz.

Neden Ankarafen Koleji Dikmen İlkokulu/Ortaokulu?

– İlkokulu bitirdiğinde en az 1 Yabancı Dil Konuşabilen,
– Birinci sınıftan itibaren en az 5 branş öğretmeni ile çalışan,
– Ezberleyen değil, bilgiye ulaşabilen,
– İletişim becerisi gelişmiş,
– İnsanlığın ortak değerlerini benimseyen,
– Ekip çalışmasına uyumlu ve üretken,

Kendisine ve başkalarına değer veren bir birey olarak yetişmesini istiyorsanız sizi okulumuza bekliyoruz.

Yabancı Dil

Özel Ankarafen Koleji Mamak , yabancı dil eğitiminin anadil eğitimi kadar önem arz ettiği bir kurumdur. Okulumuzda, İNGİLİZCEve ALMANCAdil eğitimi verilmektedir. Farklı kültürlerle doğru iletişimi kurabilmek, birden fazla lisan bilmeyi gerektirmektedir. Bunun bilincinde olan okulumuz, İngilizce’yi ve Almanca’yı interaktif metotlarla-konuşarak ve yaşayarak- öğretmektedir.

Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde görsel, işitsel her tür teknolojik olanaklardan yararlanılmaktadır.

İngilizce Bölümü, dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerimizin en iyi şekilde lisan öğrenmelerini amaçlar.
Lisan eğitiminin yanında, öğrencilerimizin özsaygı ve özgüvenlerini geliştirmeleri konusu üzerinde de önemle durulur.