RESİM

Öğrencilerimizin akademik başarısının yanında sanata bakış açıları ve bu kapsamda asgari yeterliliğe sahip olmaları kurumumuz açısından önem arz etmektedir.

KARİKATÜR

Bir şeyin, bir kimsenin, bir olayın alaylı, insanı güldürecek ve güldürürken de düşündürecek, abartılı bir biçimde çizilmiş resmine karikatür denir. Bu neşeli dersi çocuklarımızın keşfedilmemiş yeteneklerini ortaya çıkarmak için yaptığımız bir çalışmadır.

HEYKEL

Taş, tunç, bakır, kil, alçı, ağaç, fildişi vb. gibi maddelerden kalıba dökülerek, yontularak ya da yoğrulup pişirilerek yapılan insan, hayvan vb. biçimlerini yansıtan sanat yapıtı. Okulumuzdaki bu uygulama, çocuklarımızın motor becerilerini geliştirmek adına yapılan bir çalışmadır.


SATRANÇ

Siyah beyaz renkli ve altmış dört kareli bir tahta üzerinde, yine siyah ve beyaz renkli, değerleri ve adları değişik olan on altışar taşla iki kişi arasında oynanan bir düşünce oyunu. Çocuklarımızın gerek stresten kurtarmayı gerekse stratejik düşünme ve analiz yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

DRAMA

Tiyatro yazını, oyun yazma sanatını uygulamalı olarak öğrencilerimize ders olarak vermekteyiz.