Açık liseye geçiş Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle birlikte zorlaştırıldı. Açık liseye geçiş evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler ile MEB tarafından mazereti uygun bulunanlar tarafından yapılabilecek. Açık liseye geçiş kısıtlaması milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınlarını kapsamayacak. Açık liseye geçişi de kapsayan, ortaöğretim kurumları yönetmeliği maddelerinde değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Açık liseye geçişlere getirilen kısıtlamadan milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınları muaf tutulacak.